Jag är leg. psykolog och arbetar främst med 2 terapiformer: ISTDP och Compassionfokuserad terapi (CFT).

ISTDP-terapi

Upplägg ISTDP-terapi: Vi börjar med ett inledande samtal på 90 minuter. Om vi bestämmer oss för att starta en terapi så ses vi ca. en gång i veckan i 60 min. I vissa fall kan man även ses varannan vecka i 90 min. En terapi kan vara allt från några gånger till flera år. Efter ett tag kan det vara aktuellt att ses lite glesare mellan gångerna.

Pris ISTDP-terapi: 60 min 1300 kr.

ISTDP har fokus på känslor och kroppsliga reaktioner.  Vi arbetar för att du ska få hjälp med det som skapar dina problem och inte enbart symptomlindring. Läs mer om terapiformen längre ner på sidan.

Exempel på problem jag jobbar med: Ångest, stress, utmattningssyndrom, höga prestationskrav, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, relationsproblem, oro, panikångest, social fobi, nedstämdhet, allmän känsla av otrygghet, generell känsla av att må dåligt, livskris, trauma.

Om mig som terapeut: Mitt fokus ligger på terapimetoder som skapar förändring på djupet genom arbete med känslor och kroppen. Detta utifrån den senaste forskningen om hjärnan och vårt nervsystem. Jag har ca 4 klienter om dagen vilket gör att jag har mycket tid till att förbereda och analysera våra sessioner. Jag tar handledning på vår terapi för att du ska få den bästa hjälpen.

Plats: ISTDP-mottagningen på Timmermansgatan 9, nära Mariatorget i Stockholm. Eller online.Rådgivande samtal i CFT


Jag erbjuder rådgivande samtal till dig som tränar eller vill träna compassion/mindfulness/meditation på egen hand. Du kan komma vid ett enskilt tillfälle eller max 4 ggr. Detta är alltså ingen psykoterapi utan stöd och vägledning i egen träning. Även online.
Passar dig som:
-tränat ett tag på egen hand och känner att det är vissa saker du fastnar i
-precis har börjat och vill ha hjälp att lägga upp en plan och få stöd i hur du ska tänka runt din träning
-vill ha fördjupad träning och hjälp att utvecklas vidare
-går min onlinekurs i Compassion Mind Training och vill ha individuellt stöd/rådgivning

Pris rådgivande samtal: 60 min 1300 kr. För företag tillkommer moms.

Plats: ISTDP-mottagningen på Timmermansgatan 9, nära Mariatorget i Stockholm. Eller online.

Klimatsamtal


Jag erbjuder även samtal för dig som har stor oro runt klimatfrågan och vill ha hjälp med hur du kan vända oron till ett engagemang - Läs mer.

Om ISTDP och CFT


ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy)
ISTDP har sin grund i psykodynamisk teori men har många likheter med KBT. Man lägger stor vikt vid känslor och hur vi genom obearbetade känslor från vår uppväxt fastnar i destruktiva mönster i vårt liv idag som skapar symptom som ångest, nedstämdhet, oro, relationsproblem, smärta m.m. Det är en aktiv terapimetod där man både arbetar med situationer idag, vad som händer i terapirummet och situationer från uppväxten. Fokus är på grundorsaken till symptom och man jobbar för långsiktig förändring. I ISTDP har man inte hemuppgifter utan låter terapiprocessen naturligt påverka vardagen.

Läs mer om ISTDP: https://istdpsweden.se/


CFT
Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapimetod med sin bas både i KBT och psykodynamisk metoder. Metoden baserar sig på forskning runt hur vår hjärna och vår kropp fungerar och hur vi skapar välmående hos människor. Metoden är aktiv och många upplever att de får ett annat förhållningssätt till sig själva och livet, samt konkreta verktyg att hantera sina känslor, tankar och reaktioner med. Liksom vid ISTDP så är fokus på det som ligger bakom symptomen. I CFT får man hemuppgifter - t.ex övningar och experiment.

Läs mer om CFT: www.compassionportalen.se

Utbildningar jag har gått


Går Core-training i ISTDP 2018-2021
Sensorimotor psychotherapy, 2018
EMDR 1 och 2, 2017 - utbildning i traumabearbetning
Kontinuerlig handledning av Paul Gilbert, Tobyn Bell och Russel Kolts
CFT och komplex trauma med Deborah Lee, 2016
Post Graduate Certificate in Compassion Focused Therapy, Derby University, 2015
Flertal introduktionkurser och Avancerad kurs i CFT med Paul Gilbert och Mary Wellford, 2011-2016
Kurs i FACT - Focused Acceptance and Commitment Therapy
10 dagars Intensivutbildning i DBT med Elisabeth Malmqvist
MI - Motiverande samtal
Googles program för att utveckla sina anställda - Search inside yourself
Mental träning - Skandinaviska Ledarhögskolan
Mindfulness Based Stress Reduction

Psykologprogrammet Uppsala Universitet - inriktning KBT