GÅ I TERAPI HOS MIG

 

Jag är leg. psykolog och arbetar främst med 2 terapiformer: ISTDP och Compassionfokuserad terapi (CFT). 

Upplägg terapi: Vi börjar med ett inledande samtal på 90 minuter. Om vi bestämmer oss för att starta en terapi så ses vi ca. en gång i veckan i 60 min. I vissa fall kan man även ses varannan vecka i 90 min. En terapi kan vara allt från några gånger till flera år. Efter ett tag kan det vara aktuellt att ses lite glesare mellan gångerna.

Pris för 60 min terapi: 1300 kr. 

Coachande samtal: Jag erbjuder coachande samtal till dig som tränar compassion/mindfulness/meditation - Läs mer

Klimatsamtal: Erbjuder även samtal för dig som har stor oro runt klimatfrågan och vill ha hjälp med hur du kan vända oron till ett engagemang - Läs mer.

Plats: ISTDP-mottagningen på Timmermansgatan 9, nära Mariatorget i Stockholm.

ISTDP och CFT har fokus på känslor och kroppsliga reaktioner.  Vi arbetar för att du ska få hjälp med det som skapar dina problem och inte enbart symptomlindring. Läs mer om terapiformerna längre ner på sidan.

Exempel på problem jag jobbar med

Ångest, stress, utmattningssyndrom, höga prestationskrav, låg självkänsla, självkritik, negativ självbild, relationsproblem, oro, panikångest, social fobi, nedstämdhet, allmän känsla av otrygghet, generell känsla av att må dåligt, livskris, trauma

Om mig som terapeut
Mitt fokus ligger på terapimetoder som skapar förändring på djupet genom arbete med känslor och kroppen. Detta utifrån den senaste forskningen om hjärnan och vårt nervsystem. Jag har ca 4 klienter om dagen vilket gör att jag har mycket tid till att förbereda och analysera våra sessioner. Jag tar handledning på vår terapi för att du ska få den bästa hjälpen.

Utbildning jag har gått
Går Core-training i ISTDP 2018-2021
Sensorimotor psychotherapy, 2018
EMDR 1 och 2, 2017 - utbildning i traumabearbetning
Kontinuerlig handledning av Paul Gilbert, Tobyn Bell och Russel Kolts
CFT och komplex trauma med Deborah Lee, 2016
Post Graduate Certificate in Compassion Focused Therapy, Derby University, 2015
Flertal introduktionkurser och Avancerad kurs i CFT med Paul Gilbert och Mary Wellford, 2011-2016
Kurs i FACT - Focused Acceptance and Commitment Therapy
10 dagars Intensivutbildning i DBT med Elisabeth Malmqvist
MI - Motiverande samtal
Googles program för att utveckla sina anställda - Search inside yourself
Mental träning - Skandinaviska Ledarhögskolan
Mindfulness Based Stress Reduction
Psykologprogrammet Uppsala Universitet - inriktning KBT

Om ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy)
ISTDP har sin grund i psykodynamisk teori men har många likheter med KBT. Man lägger stor vikt vid känslor och hur vi genom obearbetade känslor från vår uppväxt fastnar i destruktiva mönster i vårt liv idag som skapar symptom som ångest, nedstämdhet, oro, relationsproblem, smärta m.m. Det är en aktiv terapimetod där man både arbetar med situationer idag, vad som händer i terapirummet och situationer från uppväxten. Fokus är på grundorsaken till symptom och man jobbar för långsiktig förändring. I ISTDP har man inte hemuppgifter utan låter terapiprocessen naturligt påverka vardagen.

Läs mer om ISTDP: https://istdpsweden.se/

Om CFT
Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapimetod med sin bas både i KBT och psykodynamisk metoder. Metoden baserar sig på forskning runt hur vår hjärna och vår kropp fungerar och hur vi skapar välmående hos människor. Metoden är aktiv och många upplever att de får ett annat förhållningssätt till sig själva och livet, samt konkreta verktyg att hantera sina känslor, tankar och reaktioner med. Liksom vid ISTDP så är fokus på det som ligger bakom symptomen. I CFT får man hemuppgifter - t.ex övningar och experiment.

Läs mer om CFT: www.compassionportalen.se