FÖRELÄSNINGAR 

OCH 

WORKSHOPPAR 

FÖR FÖRETAG

Jag föreläser om psykologisk hållbarhet på jobbet. Föreläsningarna och workshopparna bygger på teori och övningar från compassionfokuserad terapi. Alla upplägg kan anpassas efter era önskemål. 

Ni är också välkomna att önska annat fokus och innehåll. Jag har flera års erfarenhet av att föreläsa inför alltifrån 10-300 deltagare.

Inspirerande föreläsning om psykologisk hållbarhet på jobbet

1-2 timmar.
Passar för temadagar, kick-off.
Vi går på ett lättillgängligt sätt igenom hur man jobbar på bästa sätt utifrån hur hjärnan fungerar. Teori blandas med korta meditationsövningar. Ur innehållet:

 • Hitta balans mellan prestation och återhämtning
 • Öka kreativitet och fokus
 • Prestera utan press
 • Skapa fungerande samarbeten


Halv- eller heldagsworkshop i psykologisk hållbarhet på jobbet


Ca 3 eller 6 timmar
Passar företaget som vill ge de anställda en bra grund i att ta hand om sig själva på jobbet. Deltagarna får med sig konkreta verktyg och övningar att arbeta vidare med på egen hand. Teori blandas med praktiska övningar och meditationsövningar. Ur innehållet:

 • Anpassa jobbet utifrån din hjärna och kropp
 • Hitta ett lagom tempo
 • Förebygg stress och utmattning
 • Öka kreativitet och fokus
 • Prestera utan press
 • Skapa fungerande samarbeten
 • Företagets kultur: Den hållbara arbetsplatsen

 • Längre kurs i psykologisk hållbarhet på jobbet

  Återkommande träffar med några veckors mellanrum. Deltagarna får praktiska övningar och verktyg att använda mellan gångerna. Upplägget kan anpassas efter era önskemål. Ex: 4 tvåtimmarsworshoppar varannan vecka med olika teman. Uppföljningsworkshop efter 3 månader. Varje tema innehåller teori och praktiska övningar, samt meditationsövningar. Ex innehåll:

  • Förstå din hjärna och kropp. Anpassa jobbet för att skapa  psykologisk hållbarhet
  • Minska stress och förebygg utmattning. Sömn, träning, återhämtning, skapa hållbart schema
  • Prestera bättre: öka kreativitet och fokus
  • Skapa bättre samarbeten: kommunikation och konflikthantering
  • Företagets kultur: skapa en hållbar arbetsplats


  Praktisk workshop i meditation, mindfulness och compassion i arbetslivet


  2-3 timmar.
  Passar företaget som är nyfiket på hur meditationsövningar i mindfulness och compassion kan användas i arbetslivet.
  Deltagarna får prova på olika övningar och får med sig ljudfiler att jobba vidare med på egen hand.